จุรินทร์ประชุมกัมมันตรังสีในอาหาร7เม.ย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากกระแสความกังวล เรื่องการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหารต่างๆ ที่รั่วไหวจากโรงงานนิวเคลียร์ ในประเทศญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุข เตรียมแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมี โดยจะบรรจุเรื่องการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี จากที่มีระบุไว้เฉพาะสารซีเซี่ยม 137 เพียงตัวเดียว จะเพิ่มซีเซียม 134 ในปริมาณไม่เกิน 50 เบคคาเรลต่อกิโลกรัม และสารไอโอดีน-131 ในปริมาณไม่เกิน 100 เบคคาเรลต่อกิโลกรัมด้วย เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในประเทศไทยว่า จะไม่มีอาหารนำเข้า และจำหน่ายในประเทศ ที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอน โดยจะนำเข้าหารือที่ประชุมด้านอาหารในวันที่ 7 เมษายน นี้ หากผ่านการพิจารณา จะลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ทันที

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด