น้ำท่วมสุราษฎร์อ่วม-ถนนถูกตัด,ไม่มีไฟใช้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลายพื้นที่ ยังวิกฤติหนัก มีทั้งดินโคลนถล่ม ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การสื่อสารถูกตัด ขาดถนน และสะพาน ถูกตัดขาด ทำให้ความช่วยเหลือต่างๆ ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือยังพื้นที่ได้ สำหรับผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดินถล่ม ในตำบลคลองสา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 5 คน เมื่อวานนี้ขณะนี้พบแล้ว 1 คน เป็นเด็กอายุ 14 ปี ส่วนพื้นที่ ที่ยังมีน้ำท่วมวิกฤติ คือ อำเภอพระแสง อำเภอเคียนซา อำเภอเวียงสระ และ อำเภอพุนพิน ซึ่งระดับน้ำสูงมาก เนื่องจากน้ำในแม่น้ำตาปี ล้นตลิ่ง และยังมีน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ อำเภอบ้านตาขุน และ อำเภอพุนพิน ระดับน้ำหลายแห่งท่วมสูงกว่า 2 เมตร โดยน้ำในแม่น้ำคุมดวง เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีฝนตกหนักอีก สำหรับความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่ผู้ประสบภัยต้องการ ในขณะนี้ คือ อาหารปรุงสุก ส่วนข้าวสารและอาหาร ผู้ประสบภัยหลายพื้นที่ยังไม่สามารถหุงข้าว และปรุงอาหารได้ เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ และไม่มีอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในเขตเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งยังไม่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมมากนัก ได้รวมตัวกันจัดตั้งครัวฉุกเฉิน เพื่อปรุงอาหารปรุงสุก พร้อมแจกจ่ายไปยังพื้นที่ประสบน้ำท่วม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด