ชาวลำปางทำบุญสืบชะตาเจ้าป่าช่วยภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้าน ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง กว่า 500 คน จาก 8 หมู่บ้าน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา ฮ้องขวัญน้ำห้วยแม่ต๋อม บ้านหัวเมือง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ ส่วนห้วยแม่ต๋อม เป็นห้วยที่เป็นน้ำสายหลัก ประจำหมู่ ที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน เพราะชาวบ้านได้ใช้น้ำแห่งนี้ มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ส่วนการทำพิธีในครั้งนี้ ชาวบ้านหวังจะให้เจ้าป่าเจ้าเขา ช่วยดลบันดาลให้มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังให้บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

อย่างไรก็ตาม พิธีดังกล่าวนั้น ยังเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรักและหวงแหนป่าและแหล่งน้ำ จึงได้จัดพิธีสืบชะตาแม่น้ำแม่ต๋อม เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่น้ำ สืบสานพิธีกรรมของชุมชน และระดมทุนจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์พันธุ์ปลาและป่าชุมชน อย่างไรก็ตาม ในพิธีนี้ยังได้ให้ชาวบ้านร่วมปฏิญาณว่า จะร่วมอนุรักษ์พื้นที่ป่า และจะไม่ตัดไม้ทำลายป่า

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด