ปภ.บุรีรัมย์จ่อเสนอผู้ว่าฯประกาศแล้ง3อ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเทพ แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.บุรีรัมย์ ออกมาระบุว่า ขณะนี้ได้รับรายงานพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ลำปลายมาศ นางรอง และ สตึก รวม 43 ตำบล 583 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนกว่า 42,860 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ มีสภาพตื้นเขินและแห้งขอด อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้ง 3 อำเภอ ที่ได้รับรายงานเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากภาวะภัยแล้ง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน หากประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว ทางอำเภอจะสามารถอนุมัติงบทดรองราชการที่มีอยู่อำเภอละ 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท้วงที

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด