มส.เผย วัด 312 แห่ง ในภาคใต้ถูกน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขานุการมหาเถรสมาคม หรือ มส. กล่าวว่า ขณะนี้ พศ.ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) นครศรีธรรม สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมวัดต่างๆ ในพื้นที่รวม 312 แห่ง โดยในเขต จ.นครศรีธรรมราช พบความเสียหาย 17 อำเภอ 217 วัด ขณะที่ จ.ชุมพร พบความเสียหาย 4 อำเภอ 11 วัด ส่วน จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าความเสียหาย 17 อำเภอ 84 วัด โดยแต่ละแห่ง วัดถูกน้ำท่วมสูงมากกว่า 1 เมตร ส่งผลให้พระสงฆ์ไม่สามารถบิณฑบาตได้ ทาง พศจ.
จึงได้ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห่ง ในบื้องต้น พศ.ได้ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้ง ไปถวายแด่พระสงฆ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุม มส.ยังได้เห็นชอบให้ใช้เงินจากกองทุนวัดช่วย วัดบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคใต้ด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด