ชวรัตน์เร่งผวจ.ภาคใต้ช่วยปชช.น้ำท่วมด่วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย และที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เร่งรัดช่วยเหลือประชาชน โดยระดมทรัพยากรทุกแหล่งภายในจังหวัด เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากมีการขอขยายวงเงินทดรองราชการ 50 ล้านบาท หรือ กรณีที่ต้องขอรับการสนับสนุนอื่นจากส่วนกลาง ให้รีบรายงานเข้ามายังกระทรวงมหาดไทยโดยด่วน

ขณะเดียวกัน นายชวรัตน์ ได้มอบหมายให้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้ได้รับมอบหมายตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับติดตามการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน รวมถึงการฟื้นฟูบูรณะ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด