สภาล่มอีก!องค์ประชุมไม่ครบสส.มา229

สภาล่มอีก!องค์ประชุมไม่ครบสส.มา229

สภาล่มอีก!องค์ประชุมไม่ครบสส.มา229 เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งปิดการประชุมสภา หลังจาก องค์ประชุมไม่ครบ เพื่อลงมติในมาตราที่ 4 ของร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ... พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ในวาระที่ 2 และ 3 โดยร่างมีทั้งหมด 76 มาตรา ทั้งนี้ในการพิจารณารายมาตราปรากฏว่า ที่ประชุมพิจารณาถึงมาตราที่ 4 นิยามความหมายของคำว่า ยางพารา ส.ส. หลายคน สงวนคำแปรญัตติ ทำให้ต้องมีการโหวต ปรากฏว่ามีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมเพียง 229 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 474 คน ทำให้ไม่ครบองค์ประชุมกึ่งหนึ่งที่ 237 คน จน นายชัย ชิดชอบ แจ้งว่า องค์ประชุมไม่ครบ ขาดไป 8 คน ทั้งนี้ ระหว่างการกดปุ่มเรียก ส.ส. ให้เข้าห้องประชุม นานกว่า 10 นาที นายชัย ถึงกับกล่าวออกมาว่า สงสัยวันนี้สภาจะล่มอีกแล้ว ให้เขาด่าไป กดจนเมื่อยมือแล้ว ขอให้สมาชิกเข้าห้องประชุมมาแสดงตน ซึ่งถ้าไม่อยากประชุมก็ไม่เป็นไร ให้องค์ประชุมล่มไป ตนจะได้สบาย

อย่างไรก็ตาม องค์ประชุมล่มในวันนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน หลังจาก ในวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณารายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาบันทึกการประชุมกรรมาธิการร่วมเขตแดนไทย-กัมพูชา หรือ JBC 3 ฉบับ ในช่วงแสดงตนก่อนลงมติองค์ประชุม ก็ไม่ครบมาแล้ว 1 ครั้ง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด