ช่วย84นักท่องเที่ยวติดเกาะสุรินทร์แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ จ.พังงา ขณะนี้ เรือหลวงบางปะกง ภายใต้การควบคุมของ พล.ร.ต.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ที่ร่วมมือกับฐานทัพเรือ จ.พังงา ได้นำเรือหลวงบางปะกง ออกไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ติดอยู่บนเกาะสุรินทร์ - สิมิลัน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จำนวน 84 คน ขณะนี้ เรือหลวงบางปะกง ได้เดินทางมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความดีใจของนักท่องเที่ยว และเมื่อนักท่องเที่ยวได้ก้าวเท้าออกจากเรือหลวงบางปะกง ต่างก็ส่งเสียงแสดงความดีใจ และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ที่ได้ออกไปให้ความช่วย
เหลือ รวมถึง มีนักท่องเที่ยวบางรายที่มีคว่มซาบซึ้งจนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด