โปรดเกล้าฯตั้ง'อำพล'เป็นเลขาฯป.ป.ท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอำพล วงศ์ศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 54 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค. 54 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด