ชัยสั่งเลื่อนลงมติJBC3ฉบับไปเป็น5เม.ย.

ชัยสั่งเลื่อนลงมติJBC3ฉบับไปเป็น5เม.ย.

ชัยสั่งเลื่อนลงมติJBC3ฉบับไปเป็น5เม.ย. เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ได้เลื่อนการลงมติรับทราบรายงานผลการศึกษา ของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาบันทึกการประชุมของ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา หรือ JBC ทั้ง 3 ฉบับ ไปเป็นวันอังคารที่ 5 เมษายน หลังจากที่ประชุมได้ใช้เวลาในการอภิปรายนานกว่า 3 ช.ม. โดย ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ว.บางส่วน แสดงความไม่เห็นด้วย กับการลงมติในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่า จะเป็นผลผูกพันกับการพิจารณาบันทึกการประชุม JBC ทั้ง 3 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังจาก ส.ส. กว่า 80 คน ได้ยื่นให้ศาลตีความ ว่า ร่างบันทึกข้อตกลง JBC ดังกล่าว เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยระหว่างการลงมติพบว่า มีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม โดยมีสมาชิกแสดงตนเพียง 262 คน จากทั้งหมด 554 คน ซึ่งการลงมติ จะต้องใช้เสียงสมาชิกมากกว่า 277 คน นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา จึงได้สั่งเลื่อนการประชุมออกไปทันที

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด