สาทิตย์ของบ20ล.ซื้อถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม

สาทิตย์ของบ20ล.ซื้อถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม

สาทิตย์ของบ20ล.ซื้อถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม เกี่ยวกับ สังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศชอ. แถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ขณะนี้ รัฐบาลกังวลว่า สถานการณ์จะรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงกำชับให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม รวมทั้งพื้นที่ลุ่ม ที่น้ำอาจจะท่วมถึง พร้อมประกาศเตือนภัย ห้ามเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะต่างๆ ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ขณะที่ ศชอ. กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน 3 แนวทาง ประกอบด้วย ขออนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพและน้ำดื่ม พร้อมกับให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เบิกจ่ายเงินทดรองราชการได้ทันที แต่หากไม่เพียงพอ สามารถขอขยายวงเงินเพิ่มเติมได้ พร้อมทั้งเตรียมประสานงานกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขนย้ายเครื่องมือให้ความช่วยเหลือ อาทิ เรือ เครื่องเรือ แพยาง และเครื่องสูบน้ำ จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง ลงไปในพื้นที่

ทั้งนี้ รัฐบาลจะจัดรายการระดมเงินบริจาค ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในคืนวันพรุ่งนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ตนจะประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อหางบประมาณช่วยเหลือชดเชยความเสียหายของพืชผลการเกษตร และในวันพรุ่งนี้ ศชอ. ก็จะหารือเรื่องเงินเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 5,000 บาทด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายวันนี้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการ ศชอ. จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเสนอขออนุมัติงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อนำไปจัดซื้อถุงยังชีพ และอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยเฉพาะเรือท้องแบน ส่งไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในวันพรุ่งนี้เป็นการเร่งด่วน


ด้าน นายวิทเยนทร์ มุตตามระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศชอ. เปิดเผยภายหลังประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปอีก 2 วัน จึงได้ประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมีที่พักอาศัยใกล้กับเชิงเขา ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ขณะที่วันนี้ ได้ประกาศพื้นที่อพยพที่บ้านคลองมุย จ.สุราษฎร์ธานี และบ้านคลองเหนือ จ.นครศรีธรรมราช เพิ่มเติม สำหรับการปรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ยังต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด