ไต้หวันพบอุด้งยุ่นปนเปื้อนกัมมันตรังสี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพลังงานปรมาณูของไต้หวันตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
เป็นกรณีที่ 3 แต่ระดับสารกัมมันตรังสียังอยู่ในระดับต่ำและไม่เป็นอันตราย โดยสารกัมมันตรังสีที่ตรวจพบ
ได้แก่ ไอโอดีน 131 ปริมาณ 14.8 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม, ซีเซียม 134 ในปริมาณ 16.7 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม
และซีเซียม 137 ในปริมาณ 18.9 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม บนพื้นผิวของกล่องกระดาษที่บรรจุอูด้ง

อย่างไรก็ดี ผลการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่กล่องกระดาษซึ่งบรรจุเส้นอูด้งจากประเทศญี่ปุ่นนั้น แม้จะออกมา
เป็นบวก แต่ไม่พบสารกัมมันตรังสีในเส้นอุด้งหรือในถุงพลาสติกที่บรรจุเส้นอูด้งแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กฎหมายไต้หวันได้กำหนดปริมาณไอโอดีน 131 ที่ระดับสูงสุดไม่เกิน 300 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ส่วนซีเซียม 134
และซีเซียม 137 ที่ 370 เบคเคอเรล ซึ่งที่ผ่านมา ไต้หวันได้ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่น
อย่างเข้มงวดมากขึ้น เช่นเดียวกับนานาประเทศ เนื่องจากวิกฤตนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นยังไม่สิ้นสุดลง

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด