สภากาชาดเกาหลีใต้ระดมทุน562ล.ช่วยญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภากาชาดเกาหลีใต้ ได้เผยว่า เงินบริจาคจำนวนดังกล่าว ชาวเกาหลีใต้ จำนวนมาก ได้บริจาคเพื่อช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่น ที่กำลังประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและบริษัทต่างๆ โดยผ่านเข้าร่วมระดมทุนต่าง ๆ

สำหรับการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือญี่ปุ่นครั้งนี้ มียอดบริจาคมากถึง 21,300 ล้านวอน (ประมาณ 592 ล้านบาท)ซึ่งมากกว่าการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮอริเคนแคทรินาในสหรัฐฯ เมื่อปี 2548 ซึ่งสามารถระดมเงินได้ราว 19,300 ล้านวอน ในเวลา 4 เดือน

ล่าสุดมีการเปิดเผยว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค DPJ, LDP, Komei ได้เห็นพ้องกันในการประชุมสภาที่จะตัดเงินเดือนตนเองลง 3 ล้านเยน (เดือนละ 5 แสนเยน เป็นเวลาครึ่งปี) เพื่อนำเงินไปช่วยฟื้นฟูประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด