ชาวนากว่า200 ชุมนุมหน้าศลก.ฉะเชิงเทรา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวนาใน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนกว่า 200 คน รวมตัวกันที่ศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา ได้เดินทางมา หลังจากที่ชาวนากว่า 411 คน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันราคาข้าวได้ โดย นายประเสริฐ เตียวเจริญ อายุ
59 ปี ต.หนองยาว เกษตรกร กล่าวว่า ทำนาปีละ 2 ครั้ง บนเนื้อที่ 60 ไร่ ที่ผ่านมา ขายข้าวไม่ได้ราคาตามที่รัฐบาลกำหนด เนื่องจากฤดูการเก็บเกี่ยวของชาวนาในเขตพื้นที่ ต.หนองยาว นั้น ไม่ตรงกับช่วงเวลา ในการรับประกันราคาข้าวของรัฐบาล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ระบบชลประทานเข้าไม่ถึง ต้องทำนาไปตามสภาพดินฟ้าอากาศที่ และผลผลิตการเก็บเกี่ยวจึงไม่ตรงกับกำหนดเวลาของรัฐบาล ในวันนี้ต้องการเรียกร้อง 5 ข้อ 1.ให้รัฐบาลรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เก็บเกี่ยวก่อนกำหนด เข้าร่วมโครงการได้ 2.ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ปีละ 2 ครั้ง 3. ให้ปรับราคาประกัน และปริมาณข้าว โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศประกันราคาข้าวจ้าว จาก 11,000 บาท เป็น14,000 บาท และเพิ่มปริมาณการรับจำนำจากรายละ 30 ตัน เป็น 40 ตัน 4. ขอให้รัฐบาลเข้าไปตั้งโต๊ะรับซื้อ ถึงในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมา เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวได้ตามราคาอ้างอิงของรัฐบาล และเพิ่มความชื้น จาก 15 % เป็น 30 % 5.ให้มีการจัดระบบชลประทานเข้ามาให้ถึงในเขตพื้นที่ ต.หนองยาว เนื่องจากเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้ชาวนาใน ต.หนองยาว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลได้ ต่อมาได้มี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางมาทำการเจรจา และได้รับหนังสือข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อ โดยผู้ชุมนุมได้
ให้เวลา 7 วัน ที่จะมารับฟังคำตอบในต้นสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นกลุ่มชาวนาทั้ง 411 ราย จะรวมตัวกันเดินทางเข้าไปชุมนุมยังที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด