ชุมพรน้ำท่วม7อำเภอ-3หมื่นคนเดือนร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพินิจ เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จ.ชุมพร ได้รับรายงานสรุปสถานการณ์พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ รวม 7 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ปะทิว อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน อ.ละแม อ.พะโต๊ะ และ 1 เทศบาลเมือง รวม 38 ตำบล 334 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 37,065 คน จำนวน 12,635 ครัวเรือน มีที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ พื้นที่การเกษตร ถนน สะพาน สิ่งสาธารณูปโภค ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น กว่า 30 ล้านบาท อำเภอที่ได้รับความเสียหายหนักสุด คือ อ.หลังสวน ราษฎรเดือดร้อน 15,309 คน 5,570 ครัวเรือน บ้านพังเสียหาย 6 หลัง และพื้นที่การเกษตร ถนน สะพาน สิ่งสาธารณูปโภค เสียหายจำนวนมาก รวมมูลค่าประมาณ 12,550,000 บาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด