ชาววังเหนือ บุรีรัมย์ เผชิญวิกฤติภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคุกคามพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน ต้องประสบกับปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งมาเร็วกว่าทุกปี ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ในการเกษตร และปศุสัตว์แห้งขอด โค กระบือ ที่เลี้ยงไว้กว่า 1,000 ตัว ประสบปัญหาขาดน้ำ ทำให้ชาวบ้าน และเกษตรกร ได้รับความเดือดร้อน ต้องนำโคกระบือไปกินน้ำจากแหล่งน้ำ ซึ่งห่างไกลจากบ้าน เป็นระยะทางกว่า 5 ก.ม. ประกอบกับในปีนี้ชาวบ้าน และเกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชผักไว้รับประทาน และนำไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมในช่วงหน้าแล้ง
ได้ จึงได้ร้องขอให้ทางอำเภอและจังหวัด เร่งเข้าไปสำรวจขุดลอกและทำฝาย ให้สามารถกักเก็บน้ำ เพื่อให้ชาวบ้าน และเกษตรกรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักขายเป็นอาชีพเสริม ได้ตลอดช่วงหน้าแล้ง ขณะที่ทางจังหวัด ได้สั่งการให้ทางอำเภอ เร่งเข้าไปสำรวจหาแนวทางในการช่วยเหลือ โดยการขุดลอก และทำฝายกักเก็บน้ำ ตามที่ชาวบ้านร้องขอต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด