กกต.อุดรฯเปิดอบรมเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ ที่โรงแรมนภาลัย นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง ได้เป็นประธาน เปิดการอบรม เตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากภาคตะวันเฉียงเหนือ 19 จังหวัด จำนวน 600 คน โดยอบรมระหว่าง วันที่ 28-29 มี.ค. 2554 โดยมีเนื้อหา การบรรยายเรื่องการควบคุมการเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554 กระบวนการสืบสวนสอบสวน คำร้อง และการพิจารณาคำร้อง และการวิเคราะห์คำถามความเห็น และการจัดทำรายงานการสืบสวนสอบสวน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด