วาระการประชุมวุฒิสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภา ที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. วันนี้ มีระเบียบวาระที่น่าสนใจ เช่น การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และวุฒิสภา จะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 เม.ย. นี้ นอกจากนี้ ยังมีการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ที่น่าสนใจ เช่น พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุดรธานี ถามเรื่องมาตรการป้องกันปัญหาภัยแล้ง นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี ถามเรื่องโครงการให้ความช่วยเหลือประเทศ
เพื่อนบ้านขณะเดียวกันในเวลา 10.00 น. สำนักเลขาธิการวุฒิสภา จะจัดให้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางพรทิพย์ โล่ห์วีระจันทร์รัตนปรีดา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ เป็นรองวุฒิสภาคนที่ 2 ด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด