ลำปางจัดอบรมอาสามัครตำรวจบ้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สถานีตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง พล.ต.ต.อรรถกิจ กรณ์ทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านของ จังหวัดลำปาง ส่วนการฝึกอบรมดังกล่าว มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน จากหลากหลายอำเภอ จำนวนกว่า 157 ราย เข้ามาฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อจะได้เป็นการลดสถิติการเกิดอาชญากรรม และปราบปรามยาเสพติด โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ นำประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ของ จ.ลำปาง มาฝึกอบรม เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการเป็นกำลังเสริมและหาแหล่งข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ให้กับสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธร จ.ลำปาง ทั้งยังมีส่วนช่วยเหลือตำรวจ ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม พร้อมทั้ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด