จนท.ระดับสูงพม่าเยี่ยมผู้ประสบเหตุดินไหว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทีวีพม่า ทั้งท้องถิ่น และส่วนกลาง ได้แพร่ภาพ นายหม่อง หม่อง ส่วย รัฐมนตรีสวัสดิการสังคมการบรรเทาทุกข์ และการตั้งถิ่นฐาน พร้อมด้วยคณะนายทหาร เดินทางโดยเครื่องบินไปยังเมืองท่าขี้เหล็ก และเมืองเชียงตุง เพื่อไปเยี่ยมราษฎรพม่า ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว โดยทางราชการ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทหารช่วยกันเก็บซากปรักพังของบ้านเรือน อาคาร วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการหลายแห่ง การเดินทางของคณะ ยังได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ภาชนะเครื่องครัวต่างๆ ยา เวชภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม ไปมอบให้ประชาชนทุกพื้นที่ และยังมีการระดมแพทย์ และพยาบาล ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่นอนอยู่นอกอาคาร นอกจากนี้ คณะยังไปดูสภาพบ้านเรือน ถนน โรงเรียน ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวด้วย โดยทางการพม่า ได้ตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว และจัดเต็นท์ชั่วคราวให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยแล้ว

การเยี่ยมเยือนดังกล่าว นายหม่อง หม่อง ส่วย ได้ให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในระหว่างการพบปะด้วย อย่างไรก็ตาม ทางการพม่า ยังยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว มีมากถึง 73 คน และผู้ได้รับบาดเจ็บ 123 คน

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด