สุรินทร์ประสบภัยแล้งแจ้งขอฝนหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แจ้งจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 54 มีแผนในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 54 เป็นต้นไป และได้มีการขึ้นบินปฏิบัติการในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 54 แล้ว หากพื้นที่ใดใน จังหวัดสุรินทร์ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถขอสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ที่ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-040137-8 โทรสาร. 044-040138

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด