กทม.เผยกิจกรรมปิดไฟ1ชม.ประหยัด6.6ลบ.

กทม.เผยกิจกรรมปิดไฟ1ชม.ประหยัด6.6ลบ.

กทม.เผยกิจกรรมปิดไฟ1ชม.ประหยัด6.6ลบ. เกี่ยวกับ สังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึง ผลการดำเนินกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง ให้โลกพัก หรือ 60+ Earth Hour 2011 ตั้งแต่เวลา 20.30 น.- 21.30 น. เมื่อวานนี้ ที่ร่วมกับเมืองต่างๆ 4,616 เมือง จาก 131 ประเทศทั่วโลก และยังได้รับความร่วมมือจาก 6 เมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น
ภูเก็ต นนทบุรี ปทุมธานี และนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อนได้อย่างดี สามารถลดกระแสไฟฟ้าลงได้ 2,346 เมกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,255 ตัน คิดเป็นมูลค่า 6,604,057 บาท เทียบกับ 3 ปี ที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2553 ถือว่าได้รับผลสำเร็จเกินความคาดหมาย

โดยในปี 2551 ลดกระแสไฟฟ้าได้ 74 เมกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 46 ตัน คิดเป็นมูลค่า 220,000 บาท เมื่อเทียบกับก่อนปิดและหลังปิดไฟ ส่วนในปี 2552 ลดกระแสไฟฟ้าได้ 1,423 เมกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 894 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4.31 ล้านบาท เทียบกับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาสูงสุด ส่วนปี 2553 ลดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1,620 เมกะวัตต์ ลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1,003 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4.8 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด