รร.จ.บุรีรัมย์จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมมายุ 84 พรรษา ณ อุโบสถ วัดทุ่งโพธิ์ โดยมี พระประสาธน์สารคุณ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายธรรมยุทธ เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายปรีชา แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นประธานฝ่ายฆารวาส โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 และเยาวชนในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งหมด 99 คน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวัดทุ่งโพธิ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 250,000 บาท ทั้งการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้รู้จักศีลธรรม มีความละอายต่อการกระทำผิด และที่สำคัญ ให้เยาวชนได้แสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ เพื่อให้สถาบันครอบครัว มีความรักความผูกพันอย่างยั่งยืน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด