ภัยแล้งลามผู้ค้าไม้ดอกบุรีรัมย์ขาดทุบยับ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากภาวะภัยแล้ง ประกอบกับ สภาอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ ได้ส่งผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้า ที่ประกอบอาชีพจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องประสบปัญหาพันธุ์ไม้เหี่ยวเฉา โดยเฉพาะ พันธุ์ไม้ผลไม้บางส่วน ต้นมะม่วง ขนุน ได้เริ่มแห้งตาย ทำให้ต้องจ่ายค่ายน้ำในการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่วางจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ประกอบกับ ลูกค้าที่เคยมาสั่งซื้อพันธุ์ไม้
ไปปลูกตามไร่นา ก็ลดน้อยลง เพราะเกรงจะเหี่ยวเฉาแห้งตาย ซึ่งพันธุ์ไม้บางชนิดจำเป็นต้องขายขาดทุน เพราะมีความเสี่ยงกับการแห้งตายสูง ส่งผลให้ยอดจำหน่ายลดลงจากช่วงปกติมากกว่า 2 เท่าตัว ซึ่งอย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงฤดูฝนยอดขายจะกระเตื้องขึ้นมากกว่าเดิม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด