กฟผ.ยันเขื่อนมั่นคงจากเหตุแผ่นดินไหว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีรชัย ไชยสระแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีแผ่นดินไหวที่พม่า ยังไม่พบถึงแรงสั่นสะเทือน และผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนทุกแห่งของ กฟผ. แต่อย่างใด โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ของเขื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยติดตั้งระบบตรวจวัดข้อมูลแบบอัตโนมัติที่เขื่อน ซึ่งเป็นระบบที่ครอบคลุมข้อมูล ด้านพฤติกรรมเขื่อน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และข้อมูลแผ่นดินไหว ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น แสดงผลเป็นรูปกราฟ ซึ่งหากมีข้อมูลที่ผิดปกติ ก็จะแจ้งเตือนให้ตรวจสอบได้ทันที

ในขณะเดียวกัน ยังมีการตรวจสอบและบำรุงรักษา เพื่อความปลอดภัยของเขื่อนอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจเขื่อนของ กฟผ. มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด