กฟน. ชวนร่วมกิจ​กรรม 60 Earth Hour

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้านครหลวง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour 2011) ด้วยการร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1ชั่วโมง เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ในวันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 54 ระหว่าง เวลา 20.30 - 21.30 น. โดยการไฟฟ้านครหลวงให้ความร่วมมือในการวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด