ลำปางอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ89ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณนาราม ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พระครูโกศลพิพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองปาน พร้อม นายอุดม จันตาใหม่ นายอำเภอเมืองปาน ร่วมเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท และบวชศีลจาริณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา เป็นการบวชในครั้งนี้ มีเข้าร่วมการบรรพชาในครั้งนี้ จำนวน 89 ราย ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว เป็นชาวอำเภอเมืองปาน ได้ร่วมกันน้อมจัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา และส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามในการรักษาประเพณีวัฒนธรรม และสืบพระพุทธศาสนา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด