ศาลปกครองไม่รับฟ้องไชยวัฒน์ฟ้องผบ.ตร.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีที่ นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ เลขาธิการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานสมัชชา และ นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. ว่าทำการมิชอบด้วยกฎหมาย กรณีใช้กำลังเข้ายึดพื้นที่การชุมนุมบางส่วน โดยศาลได้ตรวจพิจารณาคำฟ้องและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า การกระทำดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย อีกทั้งตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง บัญญัติว่าการดำเนินการใดๆ ที่สืบเนื่องมาจากข้อกำหนดประกาศคำสั่ง หรือการกระทำตามบทนี้ให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ซึ่งข้อเท็จจริงผู้ถูกฟ้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการ ศอ.รส. แบบคำสั่ง ศาลปกครองจึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกไป

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด