กกต.เตรียมส่งชื่อผู้สมัครสว.สอบคุณสมบัติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผย ก่อนการประชุมว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 5 คณะ ได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด เพื่อส่งต่อหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานข่าวกรอง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน ศาลยุติธรรม เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งในที่ประชุมวันนี้ จะมีการเสนอความคืบหน้าการจัดตั้ง จ.บึงกาฬ ที่ส่งผลทำให้จำนวน ส.ว.สรรหา ต้องลดลงเหลือ 73 คน ส่วนการตรวจสอบองค์กรทั้ง 5 ภาค ที่เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ พบว่า ภาครัฐและภาควิชาการเสนอรายชื่อบุคคลน้อยที่สุด จึงทำให้การคัดเลือกบุคคลจากทั้ง 2 ภาค เหลือเพียง 14 ราย ส่วนอีก 3 ภาค จะเป็นภาคละ 15 ราย

อย่างไรก็ตาม ได้ทำข้อสังเกตในกรณีที่บุคคลบางรายชื่อ ยังคงเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือลาออก ไม่ถึง 5 ปี แต่จะยังคงไม่ถูกตัดสิทธิ์ในขณะนี้

ขณะเดียวกัน คาดว่า จะได้ข้อสรุปในการสรรหาภายในวันที่ 10 เม.ย.นี้ ก่อนที่จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด