ลำปางแล้งหนัก13อำเภอเร่งแจกน้ำช่วยปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังจาก จังหวัดลำปาง ได้ประกาศพื้นที่ ทั้ง 13 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและตลอดระยะเวลาได้มีการแจกจ่ายน้ำไว้ให้ชาวบ้าน อุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาภัยแล้วไปแล้ว จำนวน 1,008,700 ลิตร และมีพื้นที่ 13 อำเภอ 75 ตำบล 574 หมู่บ้าน มีราษฎร ได้รับคงมาเดือดร้อน จำนวน 71,844 ครัวเรือน 209,666 คน มีพื้นที่การเกษตร เสียหาย 124,295ไร่

อย่างไรก็ตาม ได้มีการเฝ้าระวังติดตามและรายงานสถานการณ์ แจ้งเตือนภัยแล้ง และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัด อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์ในการรับข้อร้องเรียน และความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้ง13 อำเภอ อย่างเร่งด่วนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด