วัดเชียงแสนเสียหายจากดินไหวในพม่า

วัดเชียงแสนเสียหายจากดินไหวในพม่า

วัดเชียงแสนเสียหายจากดินไหวในพม่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ความเสียหายหลังแผ่นดินไหว ในพื้นที่พบว่า ที่เขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน พบว่า ส่วนปลายของยอดเจดีย์ด้านบนสุด ได้หักโค่นลงมา และกระทบกับเจดีย์เล็ก ที่ตั้งอยู่ใกล้ฐานของพระธาตุเจดีย์หลวง ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออก จนทำให้แตกหักทั้งยอดเจดีย์ และพระธาตุองค์เล็ก ขณะที่ ตรงส่วนยอดที่เหลือของพระธาตุเจดีย์หลวง ได้บิดงอไปทางทิศตะวันตก รวมทั้ง มีร่องรอยแตกร้าวหลายแห่ง โดยเฉพาะ ข้างทิศตะวันออกมีการพังทลายของอิฐและคอนกรีตฉาบด้านนอกเป็นโพลงขนาดใหญ่

เบื้องต้น ทราบว่าตรงส่วนที่หักลงมาเรียกว่า "ลูกหมาก" หรือ "บัวหมาก" ซึ่งเป็นส่วนที่ตั้งอยู่เหนือฐานระฆังคว่ำไปจนถึงส่วนยอดสุด ซึ่งเรียกว่า "ยอดปลี" โดยกรณีของยอดปลีนั้น ไม่มีฉัตรเหมือนวัดพระธาตุจอมกิตติ ได้ตกลงมาพร้อมลูกหมาก จนแตกละเอียดหมดแล้ว ส่วนตัวลูกหมาก ปกติจะมี 9 ข้อ แต่ละข้อห่างกัน 2-3 ศอก พบว่า ได้หักโค่นลงมา 6 ข้อครึ่ง จึงเหลือที่ค้างอยู่ตรงฐานระฆังคว่ำประมาณ 2 ข้อครึ่ง และยังมีลักษณะเอียง ตั้งแต่ฐานระฆังขึ้นไปอีกด้วย ทั้งนี้ ตนเชื่อว่า เกิดจากแผ่นดินไหว ที่ทำให้เกิดแรงเหวี่ยง 2 ครั้ง ติดต่อกัน โดยยอดเจดีย์ ได้เหวี่ยงไปทางทิศตะวันออก และกลับมาทางทิศตะวันตก ทำให้เกิดรอยแตกจนหักโค่นดังกล่าว

ขณะที่ นายพลภพ มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรี ต.เวียงเชียงแสน กล่าวว่า ความยาวของยอดพระธาตุเจดีย์หลวง ที่หักโค่นลงมา ยาวประมาณ 7 เมตร ซึ่งได้กันพื้นที่เอาไว้ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าไปบูรณะซ่อมแซมต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่น่าเสียใจ คือ นอกจากยอดเจดีย์จะหักโค่นลงมาแล้ว ยังไปตกกระทบกับเจดีย์เล็ก ที่อยู่ใต้ลงมา ทำให้เสียหายเพิ่มเติมอีกด้วย สำหรับ พระธาตุเจดีย์หลวง เป็นโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา ที่มีความขนาดใหญ่มากที่สุดในเชียงแสน โดยความสูง 88 เมตร และฐานกว้าง 24 เมตร โดยมีอายุเก่าแก่ประมาณ 667 ปี สร้างโดยพระเจ้าแสนภู ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งราย มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา เมื่อปี พ.ศ.1887

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด