ทอ. รับเครื่อง ฮ. พระที่นั่งใหม่ แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ขณะนี้ เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ แบบ S-92A เพื่อสนับสนุนการเสด็จพระราชดำเนินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ จำนวน 3 ลำ ได้เดินทางมาถึง กองทัพอากาศ และประกอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมรับและฝึกนักบิน ซึ่งถูกส่งไปฝึกที่ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักบินที่ 1 จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการขับเฮลิคอปเตอร์ แบบ S-92A และต้องมีชั่วโมงการบิน 300 ช.ม. ขึ้นไป ส่วนนักบินที่ 2 ต้องมีชั่วโมงการบิน 100 ช.ม.ขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กองทัพอากาศ ได้พิจารณาจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทดแทนเฮลิคอปเตอร์เบลล์ แบบ 412 EP ตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมการตกแต่งภายในอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นและอะไหล่ การก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน และการฝึกอบรมเพื่อทดแทน เฮลิคอปเตอร์ พระราชพาหนะเดิม โดยแบ่งเป็น เฮลิคอปเตอร์ สนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จำนวน 2 ลำ และเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ติดตั้งเปลพยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์อย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ลำ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด