ปปง.ถก6ปท.มาตราการใช้เงินองค์กรการกุศล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.ปราณี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยเกี่ยวกับ การประชุมหามาตรการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการใช้เงินขององค์กรการกุศล เพื่อไม่ให้ไปแสวงหาผลกำไรในทางที่ผิด ซึ่งมีการจัดการประชุมไปเมื่อวันที่ 22 - 24 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า ในการประชุมระดับภูมิภาคดังกล่าว มีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 6 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศศรีลังกา อินโดนีเซีย ปากีสถาน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ ไทย โดยในที่ประชุมนั้น แต่ละประเทศจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาถกร่วมกัน เพื่อเสนอหาทางออกในเรื่องดังกล่าว เพราะว่าแต่และประเทศ มีปัญหาและมาตรการที่แตกต่างกันออกไป

ส่วนของประเทศไทย นั้น ปัญหาที่เห็นได้ชัด และต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน คือ การจัดระบบการควบคุม ขณะนี้ มีหลายหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรการกุศล และค่อนข้างกระจาย จึงเกิดการดูแลที่ไม่ทั่วถึง รวมไปถึง การขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ปัญหาที่เห็นได้ชัด คือ เมื่อทาง ปปง. มีการตรวจสอบ พบความผิดปกติในการใช้เงินการกุศล เมื่อขอข้อมูลไปยังองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กลับพบว่า ข้อมูลดังกล่าวได้กระจายไปหลายที่ ซึ่งทำให้การดำเนินงานเกิดการล่าช้า ดังนั้นในระยะยาว ควรมีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมา เพื่อรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรง

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด