ตร.เข้ม ดูแลการเปิดประชุมร่วมรัฐสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมร่วมรัฐสภา ในวันนี้ จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา รวม 3 ฉบับ ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับกรอบการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ ยังมีวาระในการพิจารณากรอบการเจรจาและการทำข้อตกลงกับต่างประเทศอีก 16 ฉบับ อาทิ กรอบการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ร่างกรอบการเจรจาเพื่อสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย-พม่า ตลอดแนวในกรอบของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-พม่าและกลไกอื่น ๆ ภายใต้กรอบนี้

โดยบรรยากาศที่อาคารรัฐสภา ขณะนี้ได้เริ่มมีสมาชิกบางส่วนทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมแล้ว ซึ่งบรรยากาศบริเวณด้านในได้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ได้มีการกระจายกำลังดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วบริเวณโดยเฉพาะประตูทางเข้า-ออก ที่ในวันนี้ได้มีการตรวจรถและบุคคลที่เดินทางเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาอย่างละเอียด โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางเข้ามาภายในอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ สมาชิกเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ก็จะต้องแสดงบัตรประจำตัวตลอด ที่อยู่ภายในอาคารรัฐสภาด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด