โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการแพทย์แก่พระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ โดยวันที่ 26 - 27 มีนาคมนี้ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ในพระราชูปถัมภ์ ที่วัดไพรีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ให้บริการด้านการแพทย์แก่พระภิกษุ และสามเณร จำนวน 5,562 รูป

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด