สคบ.สัญจรสุรินทร์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สคบ.สัญจรสุรินทร์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สคบ.สัญจรสุรินทร์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค โดย สคบ. สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มี.ค. 2554

โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ สคบ. และคณะพร้อมตรวจเยี่ยมคณะอนุกรรมการในระดับอำเภอ เทศบาล และ อบต. เพื่อประสานความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และนำไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ตลอดจน เพื่อรวมพลังผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ สายด่วน สคบ. โทร.1166

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด