ทหารสกลนครร่วมอธิษฐานจิตเลิกอบายมุข

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สโมสรนายทหารค่ายกิจศรีวรา อ.เมือง จ.สกลนคร พล.ต.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร นำกำลังพลร่วมอธิษฐานจิต ละเลิกอบายมุข และกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นำกระดาษที่ตั้งใจ ลด ละ เลิก ไปเผา ตลอดจนร่วมดื่มน้ำสาบานตน เพื่อสร้างบันดาลใจให้ละเลิกอบายมุข ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการเน้นในหน่วยพื้นที่ทหารปลอดจากยาเสพติด 100% ไม่มีการเสพ การค้าในค่ายทหาร ซึ่งในส่วนของจังหวัดทหารบกสกลนคร จึงกำหนดมาตรการ 4 มาตรการ คือ การป้องกัน การปราบปราม การบำบัดและการฟื้นฟู เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้ดีขึ้น เงินเดือนไม่รั่วไหลไปกับอบายมุข สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความมั่นคงในชีวิตส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด