สมิทธยันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำเป็นต่อไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความเป็นจำเป็น ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากในอนาคตอีก 20-30 ปี ไฟฟ้าในประเทศ จะหมดลง ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่สะอาด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยการสร้างโรงไฟฟ้าต้องจะใช้เวลานาน ซึ่งขณะนี้จำเป็นที่จะต้องสร้างทำความเข้าใจกับประชาชนถึงประโยชน์ข้อดีข้อเสีย

พร้อมกันนี้ นายสมิทธ กล่าวถึง ผลกระทบของสารกัมมันตรังสี ที่แพร่กระจายในประเทศญี่ปุ่น ในขณะนี้ โดยยืนยันว่า จะไม่มีผลถึงประเทศไทยในขณะนี้อย่างแน่นอน แต่อาจผลในช่วงปลายปี หากทิศทางลมเปลี่ยนมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ก็อาจมาถึงประเทศไทย แต่ความรุนแรงหรือความเข้มข้นของรังสี ก็อาจจะลดลง ซึ่งต้องมีการวัดระดับอีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด