กมธ.แก้ถกกม.ลูกตั้ง36คนถาวรปธ.แปรญัตติ

กมธ.แก้ถกกม.ลูกตั้ง36คนถาวรปธ.แปรญัตติ

กมธ.แก้ถกกม.ลูกตั้ง36คนถาวรปธ.แปรญัตติ เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในวันนี้ เป็นการประชุมนัดแรก ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาและลงมติรับร่างหลักการทั้ง 3 ฉบับ ทั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา 1 คณะ ประกอบไปด้วย ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล จำนวน 36 คน นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้เสนอให้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแปรญัตติร่างกฎหมายลูก ทั้ง 3 ฉบับ โดยที่ประชุมจะมีการปรึกษาหารือกันในเรื่องของกรอบระยะเวลา ซึ่งมีมติให้ประชุมทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ขอให้ใช้เวลาภายใน 2 สัปดาห์ ในการพิจารณาและหากมีการพิจารณาเสร็จเร็ว นายกรัฐมนตรี ก็จะมีการประกาศยุบสภาเร็วขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด