คนเลี้ยงกุ้งภาคใต้ร้องรัฐ 6ข้อเร่งแก้

คนเลี้ยงกุ้งภาคใต้ร้องรัฐ 6ข้อเร่งแก้

คนเลี้ยงกุ้งภาคใต้ร้องรัฐ 6ข้อเร่งแก้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ จ.สงขลา นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด ร่วมประชุมกับ ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ และชมรมเกษตกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.สงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาไม่แน่นอน และมีปัญหาโรคระบาด เพื่อนำเสนอปัญหาไปยังรัฐบาลและหามาตรการช่วยเหลือโดยหลังการประชุม นายกาจบัณฑิต รามมาก แกนนำเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือให้กับ นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ผ่านไปยัง นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมกุ้ง โดยมีข้อเรียกร้อง 6 ข้อ คือ1.ให้บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งชะลอการปรับขึ้นราคาอาหารกุ้ง โดยให้ รัฐบาล ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ กากถั่วเหลือง ปลาป่น เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับบริษัทผลิตอาหารกุ้งและควบคุมตรวจสอบคุณภาพอาหารกุ้งให้ได้มาตรฐาน 2.ให้รัฐบาลควบคุมกลไกการซื้อขายกุ้งให้ราคามีเสถียรภาพ โดยการประกันรายได้เกษตรกร โดยกุ้งขนาด 60 ตัว/กก. ราคาไม่ต่ำน้อยกว่า 125 บาท และปัญหาการฉ้อโกงในการซื้อกุ้ง โดยแพรับซื้อกุ้งไม่จ่ายเงินให้เกษตรกร 3.ให้รัฐบาลเจรจายกเลิกการใช้มาตรการตอบต้านการทุ่มตลาด(เอดี)สินค้ากุ้งไทยและขยายตลาดต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น 4.ให้รัฐบาลควบคุมตรวจสอบและจับกุมการลักลอบนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งและห้ามผู้ส่งออกนำกุ้งจากต่างประเทศเข้ามาแปรรูป เพื่อส่งออกในนามกุ้งไทยและลงโทษขั้นรุนแรงแก่ผู้กระทำผิด 5.ให้รัฐบาลจัดตั้งกรรมการกุ้ง เพื่อส่งเสริมกำกับดูแลแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบอย่างยั่งยืน 6.ให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินมาเป็นทุนประกอบอาชีพให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด