รองฯสุเทพ มั่นใจ กฎหมายลูกเสร็จทันยุบสภา

รองฯสุเทพ มั่นใจ กฎหมายลูกเสร็จทันยุบสภา

รองฯสุเทพ มั่นใจ กฎหมายลูกเสร็จทันยุบสภา เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าวย้ำว่า นายกรัฐมนตรี จะยุบสภาภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม และจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง โดยเชื่อว่า กฎหมายประกอบการเลือกตั้ง ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือ กกต. เสนอต่อสภา เพื่อพิจารณาทั้ง 3 ฉบับ นั้น จะดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนเมษายน และเชื่อว่า จะไม่มี กกต. คนใดที่ลาออก เพราะ กกต. ทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและกระบวนการตาม
ประชาธิปไตย ซึ่งขณะนี้ ทุกฝ่ายมีเจตนารมณ์เดียวกัน ที่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้ง พร้อมยืนยันว่า จะไม่มีอุบัติเหตุ หรือ การปฏิวัติเพื่อการขัดขวางการเลือกตั้งอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ นายสุเทพ กล่าวด้วยว่า อยากให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น มีการนำข้อเท็จจริงไปบอกกับประชาชน โดยไม่ใส่ร้าย หรือ ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเมืองที่ดี

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด