หน่วยข่าวเตือนโจรนำจยย.บอมบ์เตรียมป่วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลา ก็ยังคงมีกำลังของ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน และกำลังภาคประชาชน เฝ้าดูแลความปลอดภัยร่วมกันตามย่านการค้าและบริเวณตลาดสดรถไฟอย่างเข้มงวด หลังจากที่ หน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แจ้งเตือน และให้ทางศูนย์วิทยุกุญชร ซึ่งเป็นวิทยุเครือข่ายเครื่องแดงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวังสังเกตการณ์ เนื่องจากพบว่า กลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ได้แอบแฝงตัวเข้ามาสังเกตการณ์ในบริเวณตลาดสดพิมลชัย หรือ ตลาดสดรถไฟยะลา พื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา เพื่อเตรียมก่อเหตุ โดยการนำ รถ จยย. ที่ประกอบวัตถุระบิดแล้ว เข้ามาในพื้นที่ และจะก่อเหตุเมื่อมีโอกาส ดังนั้น จนท. จึงได้แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแลอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด