กกต.ยันไม่ออกระเบียบลต.หากกม.ลูกไม่ผ่าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบงานด้านกิจการพรรคการเมือง กล่าวกับ ไอ.เอ็น.เอ็น. โดยยืนยันยันว่า กกต. ยังไม่ได้หารือ หรือ ตัดสินใจลาออก หากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภา แต่ยอมรับ ได้มีการพูดคุยกันว่า หากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไม่ผ่านสภา กกต. จะไม่ออกประกาศว่าด้วยการเลือกตั้ง เพราะไม่อยากถูกฟ้อง ว่าเป็นการออกโดยมิชอบ เนื่องจาก ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้รับรอง อีกทั้ง ประกาศดังกล่าวยังใช้ได้เฉพาะ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว ส่วนอีก 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่สามารถออกประกาศได้ โดยมองว่า การออกประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องที่อันตรายมาก เท่ากับเป็นการอยู่ในดงกับระเบิด ซึ่งตนได้บอกกับ นายกฯ ไปแล้ว แต่ เลขาธิการกฤษฎีกา ก็ยืนยันว่า สามารถทำได้ ซึ่งเป็นการพูดปากเปล่า ไม่มีอะไรรองรับ ทั้งนี้ มองว่าในการแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ควรให้ กกต. เข้าไปร่วมด้วย เพราะเป็นผู้ปฏิบัติ

นางสดศรี ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ กกต. ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะต้องรอให้สภา พิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง 3 ฉบับ ให้แล้วเสร็จก่อน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ จะผ่านสภาแต่ก็ยังไม่จบ เพราะต้องผ่านการเห็นชอบจากศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 30 วัน ด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด