วิทยาลัยพยาบาลฯสุรินทร์มอบเกียรติบัตร53

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ จัดให้มีพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบ ซึ่งมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 203 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลทั่วไป จากจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ จาก 5 จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกจำนวน 85 คน โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติและเพื่อนๆ ตลอดจนนักศึกษารุ่นน้อง มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ กันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด