ศาลจับมือม.เกริกพัฒนาหลักสูตรบริหารขรก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ ดร.เบญจา มังคละพฤกษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ดำเนินการสร้างความเชี่ยวชาญทางการบริหารราชการศาลยุติธรรม ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และมหาวิทยาลัยเกริก โดย นายวิรัช กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงนี้จะส่งผลดีต่อหน่วยงานทั้งสองในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารราชการศาลยุติธรรม ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม โดยเฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหาร ในอนาคตให้มีความรู้เฉพาะด้าน เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย สำนักงานศาลยุติธรรม ยินดีที่จะสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารงานยุติธรรมอย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม จำนวน 10 คน เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ตามโครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารราชการศาลยุติธรรม

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด