พท.ปูดมีแต่งตั้งโยกย้ายพวกพ้องรองรับ ลต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ อยากขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เสนอให้คณะรัฐมนตรี มีมติในการกำหนดบทลงโทษกับข้าราชการที่วางตัวไม่เป็นกลาง ในการเลือกตั้ง โดยบทลงโทษต้องรุนแรงถึง 2 เท่า เนื่องจากที่ผ่านมา พบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ที่ก่อนหน้านี้
มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ โดยไม่ยึดระบบคุณธรรม แต่ยึดผลประโยชน์และพวกพ้องตัวเองเป็นหลัก ซึ่งล่าสุดในฐานแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า มีการแต่งตั้ง นายพิภพ ดำทองสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน อดีตประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการแต่งภรรยา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ซึ่งตรงกับที่สื่อมวลชนตั้งข้องสังเกตว่า โผดังกล่าว จะเป็นการแต่งตั้งขึ้น เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด