เขื่อนกิ่วลมลำปางปล่อยน้ำเพิ่มไหลเวียน

เขื่อนกิ่วลมลำปางปล่อยน้ำเพิ่มไหลเวียน

เขื่อนกิ่วลมลำปางปล่อยน้ำเพิ่มไหลเวียน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางเขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง ได้มีการเพิ่มระดับการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำวัง เฉลี่ยวันละ 4 - 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการส่งน้ำลงสู่ลำน้ำวัง ซึ่งก่อนหน้านั่นในหลายจุดของลำน้ำวัง มีน้ำเสียขังอยู่ ดังนั้นทางเขื่อนกิ่วลม จึงต้องเพิ่มระดับการปล่อยน้ำ เพื่อให้น้ำเสีย ได้ไหลเวียนออกไป และเพื่อไม่ให้คุณภาพน้ำเกิดเน่าเสียไปมากกว่านี้

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน อย่าได้เกิดความเป็นห่วงว่า จะทำให้น้ำในเขื่อนกิ่วลม เกิดขาดแคลนและไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้งนี้ เพราะขณะนี้ เขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ทั้งสิ้น 87 ล้านลูกบาศก์เมตร นับว่า ยังมีเป็นจำนวนมาก รวมถึง ยังมีน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อีกกว่า 127 ล้านลูกบาศ์กเมตร ที่จะสามารถปล่อยลงมาสมทบในเขื่อนกิ่วลมได้ตลอดเวลา เพื่อรักษาระบบนิเวศและบรรเทาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด