USAระงับนำเข้านมจากญี่ปุ่นหวั่นปนเปื้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากอาหารปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ใน จ.ฟุกุชิมะ ของญี่ปุ่น สร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลก ล่าสุด ทางการสหรัฐฯ สั่งระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตในพื้นที่โดยรอบ โรงไฟฟ้าที่มีปัญหาแล้ว

นอกจากนี้ ทางการฝรั่งเศส ยังได้พยายามเรียกร้องให้สหภาพยุโรป บังคับใช้มาตรการแบบเดียวกันกับสหรัฐฯ ขณะที่ญี่ปุ่น กำลังตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล แถบน่านน้ำฟุกุชิมะ ว่า ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหรือไม่

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด