สภาเตรียมประชุมกฏหมายลูกให้ทันเลือกตั้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. โดยมีวาระในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการรัฐสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จากนั้นจะเป็นการพิจารณาในวาระพิเศษ ที่วิปรัฐบาลเตรียมเสนอยกเว้นข้อบังคับการประชุม เพื่อขอเลื่อนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอ ประกอบด้วยร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ และ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง โดยร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 3 ฉบับ เป็นร่างกฎหมายเพื่อรองรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง เพื่อแสดงความจริงใจในการเข้าสู่การเลือกตั้งให้ทันกับเวลาตามที่ นายกฯแถลง

ทั้งนี้ การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว จะพิจารณาเป็น 3 วาระ โดยหากพิจารณาในวันนี้ไม่แล้วเสร็จ วิปรัฐบาลก็จะขอพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภา ซึ่งจะต้องจับตาว่าฝ่ายค้าน จะให้ความร่วมมือในการพิจารณาให้แล้วเสร็จหรือไม่

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด