ไข่ไก่ตลาดยิ่งเจริญมีขายน้อยราคาสูงขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการสำรวจไข่ไก่ที่ตลาดสดยิ่งเจริญ เช้านี้ ไข่ไก่มีวางขาย แต่จากการสอบถามผู้ค้าพบว่า ไข่ไก่ปรับราคาสูงขึ้นจริง โดยราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นสัปดาห์ละ 10 สตางค์ ขณะที่ปริมาณไข่ไก่ที่รับจากฟาร์มน้อยลง โดยไข่ไก่เบอร์ 0
และเบอร์ 5 ขาดตลาดมาเป็นสัปดาห์แล้ว ซึ่งประชาชนก็หันไปเลือกซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 แทน เบอร์ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงราคาที่ปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ ทางผู้ค้าไม่เห็นด้วย หากรัฐบาลจะมีการกำหนดให้ไข่ไก่เป็นสินค้าควบคุม เพื่อแก้ไข
ปัญหาราคาแพง แต่ควรปล่อยให้ราคาปรับสูงขึ้นตามต้นทุน เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนสินค้า